IoT (Rhyngrwyd Pethau) a M2M (Machine 2 Machine) datrysiads


Systemau dosbarthedig pwrpasol sy'n gweithio ar ryngwynebau a phrotocolau cyfathrebu: Applications:
 • Croesfannau Cerddwyr Diogel
 • Ffatri Smart (Diwydiant Deallus - IIoT)
 • Amaethyddiaeth
 • Systemau gwrth-ladrad
 • Dinas Smart
 • Rheoli Gwastraff
 • monitro
 • Dinas Ddiogel
 • Goleuadau Clyfar (Goleuadau deallus - stryd a diwydiannol)
 • Mesuryddion Clyfar
Mesuriadau a monitro
 • lefel goleuo
 • llygredd aer
 • crynodiadau nwy
 • goleuo
 • dirgryniad a chyflymiad
 • Safle GPS
 • tymheredd
 • lleithder
 • defnydd pŵer


Dogfennaeth @City