Automation Adeiladu. Automation Hafan Swyddfeydd Gwestai.


Smart House Gall eHouse weithio fel system awtomateiddio caniatáu Awtomatig, cynnal a chadw yn rhydd o reolaeth, half - awtomatig neu â llaw o reolaeth wahanol wrthrychau:
 • Cyfleusterau Cyhoeddus
 • B
 • Gwestai
 • Cartrefi Hamdden
 • Adeiladu
 • Swyddfeydd
 • Byrddio
 • Hafan
 • Fflatiau

Adeiladu a Automation Hafan

Gall cartref Deallus rheoli a rheoli un teulu o dai ac adeiladau, gan ddarparu rheolaeth awtomatig:

Automation gwestai, Swyddfeydd, ystafelloedd cysgu a chyfleusterau eraill

Gall Deallus cartref rheoli a rheoli gwrthrychau cyhoedd: mynediad cyffredinol ac yn gyfyngedig i sicrhau rheolaeth awtomatig:
 • Reoli gor-redol ar eich cyfrifiadur personol
 • socedi cloi
 • gyrru gatiau
 • awdurdodiad
 • diogelwch cyfleuster
 • aerdymheru
 • gyfyngu ar y pwerau a swyddogaethau
 • Awyru
 • gyrru rholio
 • Goleuo
 • canfod presenoldeb
 • gyrru drws
 • rheoli mynediad
 • gwresogi